2017-2019 Bütçe Girişleri açıldı

2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin bütçe işlemlerinin yapılabilmesi için Bakanlığımız Döner Sermaye Mali Kaynaklar Bütçe Modülü (YBS ) açılmıştır.

2016 Mali Yılı bütçesi ile ilgili ek bütçe ve ödenek aktarma ihtiyacı doğan kuruluşlarımızın Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.