Çalıştay Sunu Dosyaları

Bakanlığımız Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü ve bağlı Saymanlıklarının "Bütçe Çalıştayı 2016" toplantısında, katılımcılara sunulan dosyalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Bütçe Sunumu

Yıl Sonu Hesaplarının YBS üzerinden kapatılması

Muhasebe Monografi

Muhasebe Monografi Cevap