Tarihçe

24.05.1983 tarih ve (Mülga) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 19 uncu maddesine istinaden, Kurum bünyesinde Döner Sermayeli İşletmeler kurulmuştur.

Döner Sermaye İşletmeleri 41 ilimizde, 85 adet Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 adet Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 1 adet Döner Sermaye İşletmesi olmak üzere kuruluşlar bünyesinde   toplam 89 adet Döner Sermaye İşletmesi mevcut olup, her türlü gelir ve giderleri oluşturulan bu bütçelerden karşılanmaktadır.