Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi

17 Ağustos 2016Paylaş
a-A+

Önemli Duyuru

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2016 tarih ve 10101 sayılı yazıları ile "Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi" oluşturulmuş ve sisteme taşıt veri girişlerinin yapılması için 31.07.2016 tarihine kadar süre tanınmıştı.

Konu ile ilgili DMIS sisteminde de 16.08.2016 tarihli duyuru ile bu süre 09.09.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.


Yetkilendirme yapmayan ve/veya veri girişi yapmayan kuruluşlarımızın bu süre içinde ekte sunulan listeden ilgili Merkez Saymanlık Müdürlüğüne, Muhasebe Müdürlüğüne veya Malmüdürlüğüne resmi yazı ile başvurarak "Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)" ni kullanmak üzere "Taşıt Kurum Kullanıcısı" rolününün alınması ve veri girişlerini 09.09.2016 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.