Milkep

24 Ocak 2017Paylaş
a-A+

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca İl Müdürlükleri ve bağlı birimlerine verilen yetkiler çerçevesinde çalıştırılan Hizmet Alımı personeli ve araç kiralamalarının takip edileceği MİLKEP programı hazırlanarak hizmete sunulmuştur.

Kuruluşlarımıza döner sermaye bütçesinden verilen yetkilerin MİLKEP programına girişleri döner sermaye saymanlarımızca yapılacağından, saymanlarımıza MİLKEP kullanma yetkisi verilecektir.
Bu itibarla tüm döner sermaye saymanlarımızın aile.gov.tr uzantılı mail adresi alarak dsermaye@aile.gov.tr adresine 26.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Gereğini rica ederim


Kenan ERDOĞAN
Döner Sermaye Merkez Müdürü